U slučaju odustajanja od kupovine ili reklamacije proizvoda potrebno je popuniti sledeći formular.
Paketi bez popunjenog formulara neće biti preuzeti.